Motivační dopis je od slova motivace, která by v něm měla být jasně patrná. Kromě toho, že překvapivě hodně motivačních dopisů žádnou motivaci neobsahuje, se při jejich psaní lidé dopouštějí i mnoha dalších chyb. Přečtěte si několik základních rad a tipů, jak správně napsat kvalitní motivační dopis.

 

1. V první řadě pamatujte na základní poučku, že motivační dopis má být stručný, jasný, výstižný a konkrétní.

 

2. Zachovejte ustálenou strukturu motivačního dopisu. Nahoru patří adresa firmy, poté oslovení a samotný text dopisu. Do prvního odstavce napište, na jakou pozici se hlásíte a odkud o ní víte. Nemusíte vypisovat celý internetový odkaz, stačí název inzertního serveru.

 

3. Stručně se představte, například “Jsem absolventka psychologie a věnuji se kariérnímu poradenství v Kariérním centru MU.”. Vysvětlete, proč do dané firmy chcete a proč si mají vybrat právě vás.

 

4. Na závěr patří formální rozloučení typu “V případě vašeho zájmu se budu těšit na osobní setkání.”. Nepište, že předem děkujete, ani “Mám volné termíny příští pondělí a středu dopoledne.”.

 

5. Nezapomeňte uvést své jméno a kontakt na sebe, kromě e-mailové adresy připojte i telefonní číslo.

 

6. Věnujte péči oslovení. Měli byste vědět, komu píšete, a správně uvést příjmení, titul nebo funkci. Oslovení “Dobrý den” není na místě.

 

7. Piště hutně a informačně výživně, nezabíhejte do velké šíře a vyhněte se zbytečnému opisování.

 

8. Dbejte na formální vyjadřování, vyhněte se žoviálnosti, vágnosti a familiérnosti. Vtipy si nechte až na osobní pohovor.

 

9. Měli byste vědět, proč se hlásíte právě do této firmy, čím vám imponuje, ať už je to firemní kultura, benefity, pracovní náplň nebo přátelský kolektiv.

 

10. Napište nejen co firma může dát vám, ale i co můžete dát vy jí - své schopnosti, zkušenosti či dovednosti. Představte sám sebe, aby měl personalista po odložení vašeho motivačního dopisu pocit, že jste schopný a stojíte si za tím, co píšete.

 

11. Všechny zmiňované osobnostní kvality by měly být něčím podloženy. Odkazujte na své zkušenosti a na co, máte v životopisu.

 

12. Nebuďte příliš podbíziví, nepište, že “opravdu moc stojíte o šanci a strašně rádi byste v dané firmě pracovali”. Naopak si důvěřujte a stůjte si za svými kompetencemi.

 

13. Nepodceňujte ani formální náležitosti. Text by měl být zarovnaný do bloku, bez gramatických chyb a překlepů a pozor dejte i na typografické chyby.

 

14. Udržujte rozsah maximálně jedné strany, tedy asi tři odstavce textu bez úvodních a závěrečných formalit, pokud si firma neurčí jinak. Výjimkou není ani daný maximální rozsah jedné normostrany, což je zhruba polovina formátu A4.

 

15. V naprosté většině případů budete motivační dopis posílat e-mailem. Dbejte pokynů firmy, ale obecně se doporučuje poslat motivační dopis a životopis v příloze, ideálně ve formátu pdf. Pokud po vás firma vyžaduje průvodní dopis, jedná se o motivační dopis v těle mailu. Nic ale nezkazíte, když dáte motivační dopis i do přílohy.

 

16. Naopak pokud posíláte dopis pouze v příloze, i do těla mailu napište, na jakou pozici se hlásíte, zmiňte alespoň drobnou motivaci a upozorněte, co posíláte v příloze. Už tímto e-mailem navazujete komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem, napište mu proto něco víc než “Dobrý den, posílám vám životopis. Na shledanou.”

 

17. Dejte pozor na to, co se dá vyčíst mezi řádky: jakou pečlivost věnujete práci s dokumentem i textu dopisu, jak jste si na něm dali záležet. Vypadá víc než hloupě, když se chlubíte pokročilými znalostmi Microsoft Office, ale neumíte ani zarovnat text do bloku.

 

18. Personalisté sledují i písemný projev a vaše vyjadřování, jestli máte úctu vůči společnost nebo jak moc důvěřujete sami sobě a stojíte si za svým.

 

19. Věnujte psaní dostatečný čas. Životopis i motivační dopis jsou trochu věda, proto na nich pracujte klidně i několik dní, ne že nad nimi strávíte sotva pár minut. Je to palubní lístek do zaměstnání, proto je nepodceňte.

 

20. Tip na závěr: Pokud si svým výsledným motivačním dopisem přesto nejste jisti, můžete využít poradenských služeb Kariérního centra MU, Poradenského centra Mendelu či Poradenského centra VUT.


Markéta Bartoníčková, Pavla Horáková, Kariérní centrum MU