První zkušenosti nemusíte mít až díky podepsané pracovní smlouvě. Dovednosti, znalosti a schopnosti můžete rozvíjet díky nejrůznějším aktivitám – zajímavým školním předmětům, občasným brigádám i ve svém volném čase – ještě před dokončením studia.  

Školní předměty a projekty 

Máte na fakultě svůj oblíbený předmět? Chcete se začít specializovat jen na určitou část vašeho studia? Spojte se s vyučujícími na vaší katedře a nabídněte se jako výpomoc při různých výzkumech. Získáte zkušenosti s prací v týmu i odbornější znalosti. Výbornou příležitostí jsou také školní projekty s vašimi spolužáky. Nepodceňujte jejich přínos pro vaši budoucí kariéru a rozvoj.  

Zahraniční studium nebo stáž 

Výjezd za hranice je velkou výzvou. Ale vyplatí se. Personalistům ukážete, že jste samostatní, umíte používat cizí jazyk v praxi a nebojíte se změn. Kdo ví, jaké důležité kontakty tam získáte nebo k jakým projektům se dostanete. Navíc na Erasmus můžete vyjet na celý rok, nebo jen na pár týdnů. To se dá zvládnout. 

Brigády 

Prodávali jste přes léto zmrzlinu? Vypomáhali jste rodičům ve firmě? Nebo jste zamířili za kasu do supermarketu? I na vyjmenovaných pracovních místech jste rozvíjeli své kompetence, např. time-management, odolnost proti stresu, komunikační dovednosti apod. Nebojte se i tyto zkušenosti zmínit ve svém životopisu a popsat, čemu přesně jste se věnovali a co nového jste se díky těmto příležitostem naučili. 

Psaní diplomové práce 

Svou bakalářku nebo diplomku můžete zvládnout za pár dní a nic moc si z nich neodnést. Pokud se ale rozhodnete věnovat něčemu, co vás opravdu zajímá nebo si nastavit o trochu vyšší laťku, zpracování závěrečné práce vám toho může spoustu dát. Můžete se naučit nové metody, seznámit se zajímavými lidmi nebo rovnou navázat spolupráci se zaměstnavateli, u kterých budete svou práci psát. 

Stáže v oboru 

Někteří mají povinnou praxi danou studijním plánem, pro jiné je taková zkušenost volitelná. Zažít si stáž v oboru, který studujete, může být pro mnohé rozhodujícím zážitkem. Uvidíte, jak vypadá váš obor v praxi, co vás čeká, jaký může být váš kariérní postup a zda vůbec by vás taková práce bavila na plný úvazek. Pokud ne, můžete začít zkoušet jiné stáže a praxe, abyste získali přehled, kde všude se můžete uplatnit a co vás naplňuje. 

Dobrovolnictví 

Pomáháte jako dobrovolníci? Pracovní zkušenosti získáváte i díky neplacené pomoci. Potrénujete svou flexibilitu, proaktivní přístup, komunikační dovednosti nebo třeba asertivitu. Osvojit si můžete i specifičtější dovednosti, pokud např. budete pracovat s konkrétními počítačovými programy, nebo využívat cizí jazyk. Navíc personalistům ukážete, že pro vás nejsou peníze tím nejdůležitějším motivátorem.  

Koníčky a záliby 

Digitální ilustrace, čínština, vedení skautského oddílu nebo pořádání dětských karnevalů. Díky každé vyjmenované aktivitě rozvíjíte své měkké i tvrdé kompetence. Možná se činnosti, kterým se nyní věnujete okrajově a ve svém volném čase, jednou stanou vaším plným úvazkem. Nebo minimálně personalistům naznačí, že se rádi určíte novým věcem a máte zájem o svůj rozvoj. To jsou plusové body ve výběrovém řízení. 

Zkušenosti, které jste získali – nebo teprve získáte – pomocí jakékoliv činnosti, můžete uvést ve svém životopisu. Jsou důležité jak pro vás, tak pro zaměstnavatele, kteří si jich cení.