Jednotná definice kompetencí neexistuje. Lze za ně považovat vše, co se během života člověk naučí, či si osvojí, a také osobnostní předpoklady, které může prokázat v praxi. Schopnost využít vlastní znalosti a dovednosti v pracovním životě je velmi důležitá. 

Co všechno je kompetence? 

Kompetence sbíráte během celého života a jakákoliv zkušenost je rozvíjí. Mnoho studentů má zkreslenou představu o tom, co je to zkušenost. Povsžují za ni pouze dlouhodobější práci na minimálně poloviční úvazek. Takové uvažování je ale příliš omezené. Pro některé obory ani není možné takovou zkušenost během studia získat. Zkušeností je i letní brigáda, semestrální školní projekt nebo koníček.  

3 základní kategorie kompetencí  

Obecné kompetence 

Využívají se téměř na každé pozici a v každém oboru. Jsou přenositelné a poměrně jednoduše měřitelné (např. testem). Zaměstnavatelé dnes nejvíce ocení schopnost pracovat s počítačem (která možná překvapivě ještě stále není pro všechny generace samozřejmostí), schopnost používat cizí jazyky – hlavně angličtinu (ale záleží na firmě a na její obchodní oblasti) – a ideálně i základy dalšího světového jazyka.  

Tvrdé kompetence 

Jsou vázané na konkrétní pozici či činnost. Stejně jako obecné kompetence jsou poměrně dobře měřitelné např. zkouškou, testem apod. Národní soustava povolání např. definuje přes 30 tisíc tvrdých kompetencí a jejich důležitost je přirozeně závislá na konkrétní pozici či oblasti zájmu. Příklady tvrdých kompetencí jsou např. schopnost pracovat v programu Photoshop, Excel, Statistica nebo znalost rodinného práva či určitého kódovacího jazyka. 

Měkké kompetence 

Vycházejí z osobnosti a zkušeností každého člověka. Tyto kompetence jsou průřezové a přenositelné mezi jednotlivými pozicemi. Jsou ale těžko definovatelné, a tedy i složitě měřitelné. Jeden z mála způsobů, jak tyto kompetence dokázat, je ukázat jejich využití na konkrétních případech. Svoji kompetenci pracovat v týmu můžete např. dokázat popisem své činnosti na školním projektu, který jste zpracovávali s ostatními. Příkladem jsou třeba tyto schopnosti: samostatnost, zvládání zátěže, aktivní přístup nebo flexibilita. 

Proč je důležité své kompetence znát a kde je získat?  

S otázkami ohledně vašich kompetencí se setkáte ve výběrovém řízení. Personalisté je uvádí v inzerátech, hledají jejich náznaky v životopisech, a ještě raději se o nich dozvídají v motivačních dopisech. Na kompetence se vás mohou zeptat i při veletržním setkání nebo později na pohovoru.  

Je důležité své kompetence znát i kvůli ujasnění vašich preferencí v kariéře. Chcete a dokážete například být vedoucím a mít zodpovědnost za všechny, nebo ji chcete mít jen sami za sebe v individuálních úkolech? Díky znalosti vlastních kompetencí si navíc při hledání pracovních zkušeností uvědomíte, jakou pozici chcete zastávat a co už by vám nemuselo vyhovovat.