Gesta mohou rozhodnout o tom, jestli budete na druhé působit silně, nebo naopak zbaběle. Co ale víc, mohou rozhodnout i o tom, jak se budete cítit vy sami. Podívejte se na moc gest a na to, jak je využít.

 

Když se cítíte nejistí, často máte svěšená ramena, nebo podvědomě vložíte ruce do kapes. Víte ale, že to může fungovat i obráceně?
Když si hodíte ruce za hlavu a zaujmete sebevědomý postoj, budete se cítit silnější a jistější sami sebou. Pokud máte chvíli čas, podívejte se na Ted přednášku od Amy Cuddy.

Ta společně se svým týmem zjistila, že naše tělo dokáže ovlivnit naši mysl. Například když jste smutní, ale stejně se donutíte k úsměvu, časem se vám zvedne nálada. A když se na 10 minut postavíte do pozice ukazující sílu, budete se silnějšími také cítit.

Jak toho můžete využít?

Seznámím vás s gesty, která vyjadřují slabost a sílu, potažmo agresi. Když se přistihnete, že provádíte některé z tzv. slabých gest, donuťte se ho nahradit silným gestem. Po nějaké době to na vás začne působit. Vždycky ale volte gesto vhodné pro danou situaci, ať se nedostanete do problémů.

Slabá gesta

Slabými gesty a postoji jsou všechny pozice, které nás dělají menšími, nutí nás chránit si naše tělo, nebo nás dokonce oslabují. Jednou z nejslabších pozic je tzv. fíkový list. Kdo stojí v pozici fíkového listu, ten si drží ruce před přirozením. Takový postoj je častý na pohřbech, jinde ale působí spíše nepatřičně. Ukazuje, že člověk se cítí nejistě a nepříjemně.

Podobně působí, když si schováme ruce do kapes. Většinou je to spojeno i s takzvaným adaptérem – dotekem vlastního těla, abychom snížili stres. Přes kapsy se většinou dotýkáme svých nohou.

Mezi další slabá gesta patří:

• tření rukou/prstů,
• vrtění se,
• čištění nehtů,
• tření ramen,
• dotýkání se nohou,
• tření si krku (výraz velké nejistoty),
• překřížené kotníky,
• kotníky obtočené kolem židle.

Slabý postoj je jakýkoliv, při kterém nemáme dostatečnou stabilitu. Když máme nohy blízko u sebe, stačí do nás lehce strčit, abychom se zapotáceli nebo dokonce spadli. Čím více rozkročíte nohy a snížíte své těžiště, tím sebevědoměji budete působit. Jenom to nepřežeňte, aby to nepůsobilo nepřirozeně.

Všechna následující gesta se už počítají mezi silná gesta. Pro snadnější rozlišení jejich síly a efektu jsem je rozdělil na silná, agresivní a neomalená.

Silná gesta

Silná gesta jsou všechna gesta, při nichž odhalujeme svoje tělo. Když jsme plně otevření ostatním, máme většinou odhalené břicho, rozpřažené ruce, otevřené dlaně, díváme se druhým do očí. Ukazujeme, že se nebojíme, neočekáváme útok a nemáme co skrývat.

Silným gestem může být tzv. basketbalová věž – ruce rozpřažené od sebe, jako kdybyste chytali basketbalový míč. Čím dál jsou ruce od sebe, tím silněji gesto působí.

Dokonce i s rukama v kapsách můžete ukazovat sílu. Například když si dáte ruce do kapes, ale necháte palec vystrčený venku. Záměrně odhalujete kousek sebe sama. Ještě silněji působí, když si palce zaháknete do kapes nebo za opasek, ale zbytek rukou necháme vystrčený venku. Protože tato gesta už ale neukazují tolik otevřenosti, blíží se už skoro k agresivním gestům.

Podobně na pomezí sebevědomých a agresivních gest jsou ruce v bok. Ty sice vytváří ostrý loket, který ale není na nikoho mířený. O tom, jestli jedna nebo obě ruce v bok budou silným nebo agresivním gestem, rozhoduje nachýlení vašeho těla. Pokud vystrčíte hruď, bude gesto působit silně, vítězně (nebo arogantně). Pokud se ale nakloníte vpřed, jako byste chtěli někomu spílat, bude to spíše agresivní gesto.

Agresivní gesta

Agresivně mohou působit všechna gesta, jimiž si vytváříte pomyslné „zbraně“: zaťaté pěsti, ostré hrany atd. Záleží samozřejmě na tom, jakým směrem gesta směřujete. Čím víc je gesto směřováno na konkrétní osobu, tím agresivnějším se stává.

Mezi agresivní gesta patří například:

• věž z prstů,
• dlaň mířící dolů (jako kdybychom se někoho snažili zaplácnout, tj. uzemnit, zmenšit),
• ruce jako pistole.

Agresivním gestem může být i gesto vyjadřující vlastnictví. Když například na něco položíte jednu nohu, ukazujete „toto je moje“.

Neomalená gesta

Neomalená jsou taková gesta, která vyjadřují pohrdání. Ukazujeme druhým, že se z jejich strany nemáme čeho bát a ostentativně jim odhalujeme své tělo a zároveň se zbavujeme možnosti ochrany. Například když si založíme ruce za hlavu a opřeme se do židle, dáme si nohy na stůl, nebo se dokonce k člověku otočíme zády.

Tělo mluví mnoha různými způsoby a my jsme si ukázali jenom několik z nich. Může vám ale mnoho dát. V rámci kariérních kurzů Profi se můžete těšit i na odborníka na prezentaci, Lukáše Hrdličku, který vás do problematiky nonverbální komunikace zavede ještě hlouběji.
Pokud máte dotazy týkající se řeči těla, napište mi na adresu javojtazak@gmail.com. Do předmětu napište TÉMA MĚSÍCE BODYTALK. Pokusím se na vaše otázky odpovědět v závěrečném článku.

Autor: Vojtěch Žák
Foto: Kristýna Veselá