Jak má vypadat životopis, aby vás při hledání zaměstnání nediskvalifikoval hned v prvním kole, ale naopak zaujal potenciálního zaměstnavatele natolik, aby vás pozval na pohovor? Rady, jak správně napsat životopis, udíleli na workshopech konference JobAcademy ti nejpovolanější - personalisté velkých firem, jejichž rukama prošly stovky nejrůznějších životopisů. Co konkrétně doporučují Lukáš Mašek a Lucie Doktorová z Komerční banky?

Oba personalisté na úvod upozornili, že udílené rady představují jejich osobní pohled, jiný personalista by mohl doporučit něco jiného. Každá firma se totiž na životopisy dívá jinak a posuzuje je podle jiných měřítek. Zároveň by ale vaše CV mělo být především obrazem vás samotných, nekopírujte proto slepě žádnou šablonu. V žádném případě nepoužívejte univerzální CV, ale vždy ho přizpůsobte dané pozici a nechte v něm jen relevantní položky.

Na úvod patří osobní údaje jako jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. “Adresa bydliště nás nezajímá. U každé pozice je v inzerátu uvedené místo práce a my předpokládáme, že když se hlásíte na pozici v Praze a bydlíte v Brně, nějak si to zařídíte,” sdělil Lukáš Mašek. Lucie Doktorová k tomu dodala: U pohovoru čekejte otázku, jak to hodláte řešit. Jestli máte rozmyšlené, že budete dojíždět nebo se přestěhujete. Hlavně nezačínejte až na pohovoru vymýšlet, jak to teda uděláte.”

Sporným údajem je datum narození, může být totiž výhodou i nevýhodou. “Komerční banka má takzvaně diverzifikované týmy, to znamená, že pokud máme tým čtyř mladých lidí, a ve výběrovém řízení se sejde stejně kompetentní mladý a starší člověk, chceme staršího. Výkon diverzifikovaného týmu je pak lepší, jsou tam různé pohledy na svět, různé zkušenosti,” vysvětloval Mašek. I pokud svůj věk neuvedete, personalista ho stejně zhruba odhadne podle toho, kdy jste ukončili školu.

Dalším věčným tématem je fotografie. Bývá zhruba na polovině životopisů, personalisté z Komerční banky ji doporučují spíše nedávat. Fotografií o sobě totiž už vytváříte první dojem, který byste si měli nechat až na setkání tváří v tvář. “Pokud fotku do CV dáváte, myslete na to, jestli chcete zaujmout fotkou nebo svými schopnostmi. Měla by být klasická pasová, vyhněte se uměleckým fotografiím nebo fotkám z párty,” varovala Doktorová. Udělejte si průzkum mezi svými kamarády, jak vaše fotka působí, jestli vyjadřuje to, co chcete.

Pak přicházejí na řadu pracovní zkušenosti a vzdělání, opět se vedou diskuze, v jakém pořadí by měly být. Obecně platí, že by navrchu mělo být to důležitější. “Pokud máte praxi relevantní pro pozici, na kterou se hlásíte, dejte praxi na první místo a napište k ní i získané kompetence” řekla Doktorová. Pokud praxe tolik nemáte, dejte první vzdělání a opět k němu napište, jaké dovednosti jste jím získali. Reagujte na konkrétní kompetence požadované v inzerátu, můžete uvést i zkušenosti získané mimo formální vzdělávání, například semináře nebo workshopy.

Vzdělání i praxi řaďte chronologicky od nejaktuálnějšího. “Uvádějte i měsíce, nejen roky. Ať tam nemáte napsáno 2011-2013, když jste na daném místě byli od prosince 2011 do ledna 2013. Ze tří let praxe je pak náhle jeden rok,” upozornil Mašek.

Životopis by měl být dlouhý maximálně dvě strany. “Dostal jsem i 30stránkový životopis, kde paní psala téměř den po dni, co dělala,” svěřil se Mašek. Přizpůsobte CV konkrétní pozici, podívejte se, co v inzerátu chtějí, a v kostce sepište všechny relevantní zkušenosti. “Můžete vypsat i předměty, které jste studovali, nebo seminárky na související téma, co jste psali,” radila Doktorová.

Buďte co nejkonkrétnější a každou vypsanou kompetenci podpořte konkrétní situací, kdy jste ji využili. “Každý řekne, že je schopný a samostatný, ale my chceme vědět, v jakých situacích jste byli samostatní,” řekl Mašek. Steně tak o sobě každý říká, že je flexibilní, ale flexibilit je spousta druhů - časová, prostorová - připravte si proto, v čem konkrétně jste flexibilní. “Vždy se ptáme na konkrétní úkoly, činnosti, které jste dělali, a jaký byl výsledek,” dodala Doktorová.

Když napíšete své konkrétní schopnosti a kompetence potřebné pro danou pozici, personalista vás spíš pozve na pohovor, protože uvidí, že víte, co je pro firmu podstatné. “Spousta lidí píše jen ,brigáda v McDonaldu’, ale ne to, co dělali. Přitom pro zaměstnavatele je důležité, že už máte nějaké zkušenosti a návyky: museli jste chodit včas do práce, naučili se pracovní postupy, vypořádávali se s nepříjemnými zákazníky a zvládáte stres,” popisoval Mašek.

Personalista při vybírání z množství životopisů hledá indicie, zda splňujete kompetence požadované v inzerátu. Čím víc indicií mu nabídnete, tím mu to usnadníte a máte větší šanci, že vás posune do druhého kola. Uvádějte pravdivé informace, protože personalista na pohovoru stejně půjde do hloubky a případný podvod záhy odhalí.

Nezapomeňte ani na další dovednosti, jazykové schopnosti a různé certifikáty, co jste získali. Ani tady ale nepřehánějte, především jazykové znalosti si personalista ověří pravděpodobně hned na pohovoru. “Pokud jste byli v nějakých studentských organizacích, nepište jen ,člen organizace’, ale i co jste dělali a s čím jste se setkali. Někteří personalisté nebo manažeři o těch organizacích nikdy neslyšeli a neví, co vám členství v nich mohlo dát,” radil Mašek.

Podle Maška v životopisu vypadá dobře i dobrovolná činnost, zvlášť pokud se hlásíte do firmy, která si zakládá na přístupu společenské odpovědnosti nebo provozuje nadační činnost. Přidejte i zájmy a koníčky, ale ne celý odstavec, stačí čtyři pojmy. “Je dobré mít koníčky odlišné od povolání, protože se u nich odreagujete a do práce pak přicházíte odpočatí a plní elánu. Na druhou stranu když máte deset koníčků, záleží, jestli potom budete mít čas na práci,” varovala Doktorová.

Kontakt na osoby, které by na vás případně mohly poskytnout reference, dávejte až na požádání. Své referenty pak upozorněte, že hledáte práci a že jim pravděpodobně bude volat někdo z dané firmy. Nemějte v životopisu stálý kontakt na někoho, u koho jste byli před lety na brigádě a kdo na vás už dávno zapomněl. “Pokud vás personalista o kontakt na referenta požádá, je to informace i pro vás, že o vás má vážný zájem,” prozradila Doktorová.

Formální úprava životopisu je na vás. Vypovídá o vás, jak jste počítačově zdatní, jestli třeba dodržíte stejné formátování, stejné písmo. Nepřehánějte to s barvami, pokud se zrovna nehlásíte na nějakou kreativní pozici, obecně méně je více. Detaily, například jestli dát tučně název firmy nebo název pozice, záleží na vás..

(Autor: Markéta Bartoníčková, Foto: Richard Záň)