Životopis slouží zaměstnavatelům k tomu, aby získali základní přehled relevantních informací o uchazeči, tedy vás. Pokud se personalisté dostanou k vašemu CV ještě předtím, než se setkáte, tvoří si na jeho základě i první představy o tom, kdo jste. Proto by dobré CV mělo být výbavou každé uchazeče o stáž či pracovní pozici. 

Na internetu můžete najít velké množství šablon, které ukazují, jak by měl životopis vypadat. Mohou být zdrojem inspirace. Jenže stejných šablon stažených z prvního odkazu na Google už zaměstnavatelé viděli spousty. Je proto mnohem lepší, když si vytvoříte svůj vlastní osobitý životopis.  

Co by mělo dobré CV obsahovat? 

Podrobnosti o zkušenostech

Nejdůležitější informací pro zaměstnavatele jsou vaše pracovní zkušenosti, a proto je dobré je uvést hned za kontaktními údaji. Nebojte se, vystavovatelé na JobChallenge od vás nečekají několikaleté pracovní zkušenosti – každá brigáda, stáž, výpomoc v rodinné firmě apod. jsou cennými zkušenostmi.  

CV by mělo být vytvářeno s ohledem na konkrétní pozici, kterou byste chtěli získat. Pokud už máte jasno, můžete ho upravit tak, aby odpovídal požadavkům zaměstnavatelů. Jestli toto doporučení váš životopis splňuje, můžete probrat s kariérními poradci na Konzultaci CV v rámci Poradenského HUBu (9. listopadu). 

Vaše zkušenosti by měly být seřazeny od poslední (aktuální) pozice k té nejstarší. Každá z nich by měla obsahovat jméno společnosti, časové rozmezí (od kdy do kdy jste na dané pozici působili) a hlavně popis pracovní náplně. Popis je na celé pozici to nejdůležitější – zde můžete ukázat, že i „obyčejná“ brigáda vám dala mnoho zkušeností, které můžete využít na dalších pozicích, např. jste si procvičili týmovou spolupráci, samostatnost, cizí jazyk atd. 

Informace o vzdělání, jazycích nebo kurzech

Vzdělání je další významnou položkou životopisu. Uvádí se nejvyšší dosažený stupeň, popř. probíhající studium. Pokud jste tedy nestudovali SŠ se speciálním zaměřením, které by vám mohlo při přijímacím řízení pomoci, informace o ní vynechte. 

Dále je možné v životopisu uvést např. relevantní kurzy či jiné doplňující vzdělání anebo například dovednosti, které mohou zaměstnavatele zaujmout. Obecně platí, že další položky životopisu záleží na osobních preferencích.  

Na konci vašeho CV je vhodné uvést datum jeho vytvoření nebo poslední úpravy, aby měl zaměstnavatel jistotu, že jsou obsažené informace aktuální. Rozsah životopisu by neměl přesáhnout dvě strany, v ideálním případě by měla stačit jedna.  

Na co při vytváření životopisu myslet? 

👍 Informace vztahujte k vybrané pracovní pozici nebo vybírejte s ohledem na oblast, kde chcete získat zkušenosti. 

👍 Životopis musí být přehledný a srozumitelný. 

👍 Vyhněte se zbytečnému rozepisování, informace je třeba podat stručně a výstižně. 

👍 Životopis by neměl obsahovat gramatické chyby a překlepy. 

Jaké jsou nejčastější chyby při vytváření životopisu? 

⚠️ Životopis je příliš dlouhý, popř. obsahuje dlouhé odstavce textu. 

⚠️ Špatné formátování textu, nedbalá vizuální stránka. 

⚠️ Uvádění lživých nebo klamavých informací. 

Nechte si svůj životopis zkonzultovat v Poradenském HUBu 9. listopadu. Kariérní poradci vám poradí, jaké silné stránky vyzdvihnout nebo jak CV sestavit, pokud zatím nemáte žádné praktické zkušenosti