Jihomoravský kraj

IT
EKON
PRAV
STAV
ADMI
PART-TIME

O nás

Jsme otevřený a profesionální úřad.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zpracovává koncepce a strategie pro všestranný rozvoj území kraje a pro potřeby jeho obyvatel (1 178 815 obyvatel). Vykonává zřizovatelské funkce ve vztahu k 240 založeným a zřizovaným organizacím. Poskytuje granty, dotace a odbornou a metodickou pomoc 673 obcím a vykonává také řadu činností v oblasti státní správy. To vše zabezpečuje více než 700 zaměstnanců na několika pracovištích - v Brně a na detašovaných pracovištích v Břeclavi, Hodoníně a Znojmě. 

 

Nabízíme

5 týdnů dovolené
3 sick days (plně hrazené)
flexibilní  pracovní dobu
stravenky
Ticket Benefit Card
příspěvek na penzijní připojištění
firemní mateřskou školku
příspěvek na kulturu (divadla)
široké spektrum neformálních akcí

Požadujeme

Splnění formálních požadavků na danou pozici – tzn. dosažené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském stupni příslušného oboru (např. právo, ekonomiky, informační technologie, sociální práce…); některé pozice jsou vhodné i pro uchazeče se středoškolským nebo vyšším odborným vzděláním.

 

Přijímací proces

Na každé volné úřednické místo na dobu neurčitou je vypsáno výběrové řízení, inzerát je zveřejněn na úřední desce KrÚ JMK a na webových stránkách úřadu. Po ukončení sběru přihlášek se sejde výběrová komise, všechny přihlášky a přiložené životopisy posoudí a následně pozve uchazeče, kteří nejlépe splňují kritéria pro zastávání dané pozice k výběrovému řízení.  

 

Pozice pro absolventy

Téměř všechna pracovní místa, která obsazujeme, jsou vhodná pro absolventy. Výjimku tvoří jen pozice vedoucích zaměstnanců a případně pozice, u nichž praxi vyžaduje zákon (přezkum hospodaření obcí).

 

Nabízené programy

Stáže probíhají průběžně - na základě dohody a potřeb jednotlivých pracovišť. Po zaslání životopisu na e-mail kariera@jmk.cz s požadavkem na stáž Vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi.