Dům zahraniční spolupráce

SERV
HR
ADMI

O nás

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která administruje programy zaměřené na oblast formálního a neformálního vzdělávání.

JSME URČENI:

  Jednotlivcům

  • Žákům, studentům a mládeži
  • Učitelům, lektorům, pracovníkům ve vzdělávání a s mládeží

Organizacím

  • Školám, vzdělávacím a poradenským institucím
  • Úřadům, neziskovým organizacím
  • Orgánům státní správy

 

Nabízíme

Finanční podporu na mezinárodní vzdělávací projekty, výměnu mládeže, mobility dobrovolníků 

Propagaci českého školství v zahraničí

Konzultace a odbornou pomoc jednotlivcům a organizacím k zapojení do vzdělávacích projektů

Zprostředkování stipendijních pobytů 

Zprostředkování mezinárodní spolupráce vzdělávacích institucí v Evropě i mimo ni

Publikace, informační materiály

Konference, semináře, školení, poradenství v oblasti vzdělávání

Informace o vzdělávání v Evropě

Požadujeme

Všechny informace jak se zapojit do programů či aktivit Domu zahraniční spolupráce naleznete na našich webových stránkách www.dzs.cz nebo www.naerasmusplus.cz.

Přijímací proces

Všechny informace jak se zapojit do programů či aktivit Domu zahraniční spolupráce vč. termínů podávání přihlášek naleznete na našich webových stránkách www.dzs.cz nebo www.naerasmusplus.cz.