Policejní prezidium ČR

IT
EKON
PRAV
PART-TIME
HAND

O nás

Policejní práci je vhodné chápat jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly. Úkolem příslušníka Policie ČR je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji.

Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a prosazovat zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.

Nabízíme

 • náborový příplatek až do výše 150 000,- Kč
 • základní doba služby je 37,5 hodiny týdně
 • 6 týdnů dovolené
 • služební volno s poskytnutím služebního příjmu (např. dárcovství krve, činnost vedoucího tábora pro děti a mládež, ošetřování nemocného dítěte mladšího 10 let...)
 • studijní volno s nárokem na služební příjem
 • ozdravný pobyt v délce 14 kalendářních dní v roce (ve formě lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit)
 • síť resortních zdravotnických zařízení
 • řada resortních sportovních či rekreačních zařízení
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvky stravování, rekreační pobyt, lázeňský rehabilitační pobyt či na kulturní akce
 • náhrady výdajů (cestovné, stravné)
 • možnost ubytování (jak na služebních ubytovacích zařízení, tak ve služebních bytech)

Požadujeme

Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí doručit na příslušné personální pracoviště policie písemnou žádost o přijetí do služebního poměru a musí dále splňovat následující podmínky:

1. občanství České republiky

2. věk nad 18 let

3. plná způsobilost k právním úkonům

4. bezúhonnost

5. střední vzdělání a vyšší

6. fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby

7. není členem politické strany nebo politického hnutí

8. nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

Přijímací proces

Přijímací řízení zahajuje policie s uchazečem, který doručí písemnou žádost o přijetí a splňuje výše uvedené podmínky. Přijímací řízení trvá obvykle 3 měsíce. V průběhu řízení uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlídku a další personální řízení.

Psychologické vyšetření je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby na základních policejních služebních místech. Pokud uchazeč nesplní kritéria nutná pro přijetí, může další psychologické vyšetření podstoupit nejdříve za dva roky.

Prověrky fyzické zdatnosti se skládá ze čtyř testů: člunkového běhu, běhu na 1000 m, celomotorického testu a cvičení kliků.

Komplexní zdravotní prohlídka sleduje posouzení zdravotní způsobilosti.

 

Pozice pro absolventy

Hledáme absolventy vysokých  a středních škol rozmanitého zaměření . V rámci Policie ČR najde uplatnění právníci, IT specialisté, lékaři, genetici apod.