QUINTA-ANALYTICA s.r.o.

EKON
CHEM
HR
OBCH
TECH
PART-TIME
HAND

O nás

Quinta-Analytica svou prací v oblasti analytických služeb podporuje farmaceutické společnosti při vývoji a výrobě nových léčivých přípravků. Quinta-Analytica se specializuje na studie a analýzy požadované národními úřady pro kontrolu léčiv před uvedením nového produktu na trh. Quinta-Analytica provádí kompletní analýzy lékových forem, účinných látek a jejich metabolitů v souladu s předpisy Správné výrobní a/nebo laboratorní praxe (SVP/SLP). Quinta-Analytica rovněž provádí klinické studie v souladu s předpisy Správné klinické praxe (SKP). Quinta-Analytica je certifikována Státním ústavem pro kontrolu léčiv pro provádění všech svých aktivit. Vedle toho je společnost také již mnoho let certifikována americkým Federálním úřadem pro kontrolu léčiv (FDA).
Společnost je rozdělena do pěti odborných oddělení, jejichž činnost je kontrolována a zajišťována oddělením zabezpečování jakosti (QAU). Největším je Oddělení farmaceutických analýz a kontroly kvality (QC), které provádí analýzy podle předpisů a pravidel správné výrobní praxe (SVP). Je podporováno Oddělením výzkumu a vývoje, které se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti farmaceutických analýz. Další významnou skupinou společnosti Quinta-Analytica je Bioanalytické oddělení provádějící analýzy pro veškeré klinické i neklinické studie, zejména pro studie bioekvivalenční, farmakokinetické a toxikokinetické. Tyto studie jsou poskytovány v komplexním rozsahu, tj. včetně farmakokinetického a statistického vyhodnocení a závěrečné zprávy. Veškeré činnosti tohoto oddělení se řídí pravidly Správné laboratorní praxe (SLP). Součástí společnosti Quinta-Analytica je i Klinické oddělení mající statut nestátního zdravotnického zařízení a provádějící klinické testování léčiv v souladu s předpisy Správné klinické praxe (SKP). Nejmladší odbornou skupinou ve společnosti Quinta Analytica je Oddělení Biofarmaceutických analýz, ve kterém jsou analyzována biologická léčiva, zejména bílkovinného a peptidového charakteru.