Ministerstvo zemědělství

EKON
IT
PRAV
POZE
Stáž
Zpět na profily vystavovatelů

O nás

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků. Vychází z vládní zemědělské politiky, z programového prohlášení vlády a ze Společné zemědělské politiky Evropské unie. Cílem je podpora "Evropského modelu zemědělství" s důrazem na rozvoj multifunkčního zemědělství, zaměřeného na zemědělskou produkci, ale i na zajišťování služeb údržby a tvorby krajiny, na další environmentální služby a na nezemědělské činnosti.

Nabízíme

Nabízíme jistotu a stabilitu zaměstnání, osobní a odborný rozvoj, sladění pracovního a osobního života.

Naše benefity: 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další volno pro státní zaměstnance, pružná pracovní doba, příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb na sport, rekreaci, zdraví a kulturu, osobní rozvoj - jazykové a odborné kurzy, včetně účasti na odborných konferencích, stravování ve vlastní jídelně, sportovní a další akce pro zaměstnance – např. sportovní den, vodohospodářské hry.

 

Požadujeme

Hledáme absolventy bakalářských a magisterských programů se zájmem o práci ve státní správě a v rezortu zemědělství.

Oceníme jak dobré nápady čerstvých absolventů, tak zkušenosti kolegů s delší praxí. Pro všechny nabízíme perspektivu a seberealizaci díky samostatné a tvůrčí práci.

Pozice ve státní správě přináší možnosti dalšího vzdělávání, získávání zkušeností a jejich využití při výběrových řízení do institucí EU nebo na pozici agrárního diplomata v zahraničí.

 

 

 

 

 

 

Přijímací proces

Přijímací proces probíhá dle režimu zákona č. 234/2014 Sb.,  o státní službě.

Pozice pro absolventy

Uplatnění u nás najdou především absolventi oborů: právo a právní věda, ekonomie a administrativa, zemědělství, lesní hospodářství, vodní hospodářství a vodní stavby, informatika.

 

 

 

 

Nabízené programy

Studenti mají možnost využít nabídky odborných stáží nebo konzultace diplomových prací.

Kontakt

Marie Heřmánková
221812918
marie.hermankova@mze.cz

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17/65
Praha 1 , Česká republika