Uplatnitelnost: 12 klíčových kompetencí

Zajisti si uplatnitelnost: 12 kompetencí, které ti zajistí práci na celý život

Ačkoliv se přechod z univerzity do práce může zdát jako velká změna, je to pouze jedna z mnoha, které nás během života čekají. Průměrně svoji práci změníme každých 5 let. Abychom byli uplatnitelní nejen okamžitě po škole, ale dlouhodobě po celý život, je třeba rozvíjet své kariérní kompetence. Na webináři se seznámíme s novým modelem těchto kompetencí, řekneme si o možnostech jejich rozvoje a dostanete také příležitost své kompetence změřit.

Webináře a panelové diskuze

14:00 - 15:00
Kapacita: 2/40

Řečníci