Správa železnic, státní organizace

IT
STAV
TECH
HAND

O nás

Železniční infrastruktura 21. století, moderní technologie a špičkoví odborníci. To je Správa železnic, která vznikla v roce 2003 jako jedna z nástupnických organizací po rozdělení tehdejších státních Českých drah na akciovou společnost České dráhy (dopravce) a správce železniční infrastruktury Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta se dne 1. 1. 2020 přejmenovala na Správu železnic. Rozsahem svých činností a počtem zaměstnanců patří k nejrychleji rostoucím státním organizacím v České republice. Plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty a přiděluje také její kapacitu dopravcům. Od roku 2016 spravuje většinu nádražních budov na české železniční síti. Dnes Správa železnic zaměstnává přes 17 000 zaměstnanců ve více než 180 povoláních.

Nabízíme

- až 6 týdnů dovolené
- podporu kariérního růstu
- zkrácenou stanovenou týdenní pracovní dobu
- kvalitní zdravotní péči
- příspěvky na penzijní pojištění
- podporu vzdělávání
- příspěvek na dovolenou
- služební byty pro vybrané profese

Požadujeme

- ochotu se učit novým věcem
- pracovitost, svědomitost, pečlivost a smysl pro zodpovědnost
- schopnost týmové práce
- loajalitu
- trestní bezúhonnost

Přijímací proces

V případě zahájení pracovní spolupráce, čeká nové zaměstnance adaptační proces, do kterého se aktivně zapojují personalisté, přímí nadřízení i kolegové. Cílem je, aby se každý/á zaměstnanec/kyně Správy železnic cítil/a jako platný člen velké železniční rodiny. Každý/á nový/á zaměstnanec/kyně po svém nástupu obdrží adaptační příručku Vítej na železnici!, díky které se rychle seznámí s organizací a všemi základními dokumenty, povinostmi i benefity.

Doprovodné informace

09:00–09:05

Zahájení on-line stánku, základní informace o programu

Eva Rubešová, Jiří Vecko

09:05–09:25

Inteligentní stanice a zastávky

Roman Štěrba

09:30–10:00

Příprava VRT v ČR

Jiří Merta

10:00–10:55

ETCS

Tomáš Konopáč

11:00–11:25

Datová síť a speciální drážní technologie v prostředí Správy železnic

Ondřej Borovský

11:30–11:55

Trakční systémy a konverze trakční soustavy v ČR

Jaromír Hrubý

11:55–12:00

Závěr, prezentace nabídky spolupráce se studenty, informace o dostupnosti odborných podkladů a prezentací použitých v on-line stánku

Eva Rubešová, Jiří Vecko

Aktuální nabídku volných pracovních pozic najdete na spravazeleznic.cz/kariera.

Pozice pro absolventy

specialista/ka zabezpečovacích zařízení (vysokorychlostních) tratí
traťový/á dispečer/ka
specialista/ka pro správu diagnostiky zabezpečovací a radiové techniky
stavební dozor
specialista/ka v oblasti železniční telematiky
specialista/ka v obslati digitalizace stavebnictví
stavební projektant/ka
geodet/ka

Nabízené programy

Správa železnic nabízí pro žáky středních a studenty vysokých škol stáže na svých pracovištích po celé České republice. Seznam nabízených stáží je k dispozici na spravazeleznic.cz/studenti.