Jak dosáhnout kariérního úspěchu? Stavte na svých hodnotách!

14. 9. 2023

Bez popisku

Mezi důležité faktory ovlivňující nejen naše kariérní rozhodování patří hodnoty. Víte, jaké jsou ty vaše?

Vaše kariérní hodnoty jsou osobní principy, které představují Vaše přesvědčení o tom, co je ve Vaší práci důležité a co Vám dává smysl. Co je pro jednoho důležité, může pro druhého znamenat jen málo. Proto je důležité pochopit svůj vlastní jedinečný hodnotový systém. Kariérní hodnoty Vám mohou pomoci stanovit parametry vaší osobní spokojenosti a úspěchu v profesní kariéře. Když si určíte své vlastní hodnoty a to, co je pro vás nejdůležitější, můžete při hledání kariéry postupovat cílevědomě a využít své hodnoty k tomu, abyste určili svou další cestu. Budete-li je mít vždycky na paměti, můžete lépe posoudit, zda je pro vás určitá role vhodná, a představit si, jak se vám na takové pozici bude dařit.

Některé profesní nebo pracovní hodnoty souvisejí spíše s prostředím, ve kterém trávíte velkou část své pracovní doby, a s podmínkami, za kterých svou práci vykonáváte. Jiné z hodnot, které chcete a vyžadujete ve své práci nebo kariéře, naopak zahrnují vlastnosti a příležitosti, které váš život emocionálně a intelektuálně obohacují.

Jak můžete své hodnoty identifikovat?

Připravili jsme pro vás několik možných způsobů, díky kterým můžete své hodnoty objevit.

Zapište si je
Projděte si například různé seznamy hodnot na internetu a zapište si každou, která s vámi rezonuje. Přidejte i ty, které vás napadnou a které na seznamu nenajdete. Vyberte hodnoty, které nejpřesněji vystihují vaše pocity nebo chování.

Zamyslete se nad lidmi, které nejvíce obdivujete
Hodnoty jsou obvykle zosobněny v lidech, které obdivujeme a máme rádi. Obecně platí, že když obdivujeme nějakou vlastnost u druhých, je to proto, že je to něco, čeho si sami vážíme. Napište si šest lidí, které obdivujete, kteří jsou pro vás vzorem a proč. Všimněte si hodnot, které těchto šest lidí ztělesňuje.

Zvažte své zkušenosti
Chcete-li poznat své hodnoty, vzpomeňte si na nejlepší a nejbolestivější okamžiky svého života. Zamyslete se nad tím, co tyto zážitky prozrazují o vašich základních hodnotách.

Kategorizace hodnot do příbuzných skupin
Nyní máte hlavní seznam hodnot. Prohlédněte si jej a zjistěte, zda můžete hodnoty seskupit do kategorií. Ukažme si to na příkladu – pokud na svém seznamu máte růst, učení a osobní rozvoj, jedná se o související hodnoty, které by mohly patřit do jedné skupiny.

Určení ústředního tématu
Po roztřídění hodnot do kategorií vyberte slovo, které nejlépe vystihuje danou skupinu. Ostatní slova ve skupině můžete ponechat v závorkách vedle slova ústředního tématu, abyste dodali hlavní hodnotě více souvislostí.

Vyberte si své hlavní hodnoty
Seřaďte hlavní hodnoty podle důležitosti. I když se počet základních hodnot může lišit, obvykle je nejlepší zúžit je na pět až deset. Pokud jich máte více než deset, zeptejte se sami sebe, které z nich jsou ty nejdůležitější. Někdy je dobré dát si pár dní od přemýšlením nad hodnotami pauzu a vrátit se k nim později, abyste zjistili, zda váš seznam skutečně obsahuje vaše základní hodnoty a zda jsou správně seřazeny.

Jak pracovat se svými hodnotami?

Následujících pět tipů představuje způsoby, jak zvýšit povědomí o svých hodnotách a začlenit je do procesu kariérního rozhodování.

Začněte tím, že si vytvoříte seznam 5 až 10 hlavních hodnot (viz výše). Pravidelně se k tomuto seznamu vracejte, abyste se ujistili, že zůstáváte na správné cestě.

Když vás nějaká volba zneklidňuje, zastavte se a zjistěte, zda je zneklidnění způsobeno strachem, nebo tím, že se volba neshoduje s vašimi hodnotami. Tento krok jistě není snadný, ale věnovat mu čas a "znát svůj instinkt" je nedílnou součástí celého procesu.

Jste hrdí na práci, kterou můžete dělat? Věříte ve svůj produkt nebo službu? Klíčové je zde vaše nasazení. Pracuje vaše práce pro vás, nebo vy pro ni? Pokud se necítíte dobře, když se dělíte o to, čím se živíte nebo co děláte, nebo vaše odpověď postrádá nadšení, může se jednat o vodítko, které vás nasměruje ke změně kariérní dráhy.

Pokud příležitost, kterou máte před sebou, neodpovídá vašim hodnotám, nevybírejte si ji. K tomu ovšem musíte dobře znát sami sebe i své hodnoty. Příkladem může být nabídka na pozici fundraisera v neziskové organizaci. Ačkoli se někomu může zdát, že jde o záslužný účel, vy byste na něj nikdy nedali své vlastní peníze a ve skutečnosti vám připadá lehkovážný. Jak můžete ostatním "prodat" něco, v co sami nevěříte?

Buďte proaktivní a zjistěte, co je pro vás důležité, než nastane krize. Věnujte čas přemýšlení o minulých rozhodnutích a o bodu zvratu nebo faktoru, který vás k danému rozhodnutí přivedl. Jaké hodnoty hrály roli? Jaké hodnoty jste opomněli vzít v úvahu při posledním rozhodnutí, kterého jste později litovali? Zcela jistě za sebou máte zkušenost s rozhodováním; využijte ji ke zlepšení těch budoucích.

Mnohé zdroje uvádějí, že dospělí lidé činí každý den 35 000 rozhodnutí. Hodnoty jsou součástí mnoha našich nejvšednějších rozhodnutí, jako je čištění zubů ze zdravotních důvodů nebo profesionální oblékání kvůli image naší společnosti. Není reálné pochopit důvody každého z nich. Pochopení hodnot, které vám pomáhají při rozhodování o vašem kariérním směřování vám však pomůže při budování zdravého rozhodovacího procesu pro vaši kariéru a výrazně jej může usnadnit.

Pro spokojenost na pracovní pozici je však kromě vyhodnocení vlastních hodnot důležité vybrat si pozici a společnost, které jim odpovídají. Jak poznat, že se daná pozice nebo firma s našimi hodnotami protíná? To si přečtěte v článku Průvodce při hledání vysněné práce: Jak poznat, že je to firma pro Vás?


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info