QUINTA-ANALYTICA s.r.o.

EKON
CHEM
HR
OBCH
TECH
PART-TIME
HAND

O nás

Naše společnost se nebude účastnit online stánku, pokud budete mít zájem nás kontaktovat můžete na emailu: hr@quinta.cz rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy. Můžete také navštívit naše webové stránky www.quinta.cz, kde se dozvíte zajímavé infromace o naší společnosti.

Naše společnost

Quinta-Analytica svou prací v oblasti analytických služeb podporuje farmaceutické společnosti při vývoji a výrobě nových léčivých přípravků. Quinta-Analytica se specializuje na studie a analýzy požadované národními úřady pro kontrolu léčiv před uvedením nového produktu na trh. Provádíme kompletní analýzy lékových forem, účinných látek a jejich metabolitů v souladu s předpisy Správné výrobní anebo laboratorní praxe (SVP/SLP). Rovněž provádíme klinické studie v souladu s předpisy Správné klinické praxe (SKP).

Quinta-Analytica je certifikována Státním ústavem pro kontrolu léčiv pro provádění všech svých aktivit. Vedle toho je společnost také již mnoho let certifikována americkým Federálním úřadem pro kontrolu léčiv (FDA).

Pilíře společnosti

Společnost je rozdělena do pěti odborných oddělení, jejichž činnost je kontrolována a zajišťována oddělením zabezpečování jakosti (QAU). Největším je Oddělení farmaceutických analýz a kontroly kvality (QC), které provádí analýzy podle předpisů a pravidel správné výrobní praxe (SVP). Je podporováno Oddělením výzkumu a vývoje (R&D), které se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti farmaceutických analýz. Další významnou skupinou společnosti Quinta-Analytica je Bioanalytické oddělení (BAD) provádějící analýzy pro veškeré klinické i neklinické studie, zejména pro studie bioekvivalenční, farmakokinetické a toxikokinetické. Tyto studie jsou poskytovány v komplexním rozsahu, tj. včetně farmakokinetického a statistického vyhodnocení a závěrečné zprávy. Veškeré činnosti tohoto oddělení se řídí pravidly Správné laboratorní praxe (SLP). Součástí společnosti Quinta-Analytica je i Klinické oddělení (CLIN) mající statut nestátního zdravotnického zařízení a provádějící klinické testování léčiv v souladu s předpisy Správné klinické praxe (SKP). Nejmladší odbornou skupinou ve společnosti Quinta Analytica je Oddělení Biofarmaceutických analýz (BIO), ve kterém jsou analyzována biologická léčiva, zejména bílkovinného a peptidového charakteru.

Doprovodné informace

Jsme světový poskytovatel komplexních špičkových služeb v oblasti testování léčiv, klinických studií a bioanalytického servisu. Svým partnerům dokážeme pomoci s vyhledáním vhodné účinné látky a formulačním vývojem léčiv. Našim cílem je zajistit, aby se Vaše léčivé přípravky dostaly na trh včas a v potřebné kvalitě a pomohly tak ke zkvalitnění života pacientů. Roman Grunt CEO, QUINTA-ANALYTICA 

Navštivte náš online stánek

19. 11. 2020 14:00 – 16:00

Chceš mít o dané společnosti přehled?

Přihlas se do svého profilu a dej